Dersonet Nedir?
Kurs, Etüt Merkezi, Kolej, Okul Yönetim Programı

Dersonet Nedir?


Özel Öğretim Kursları, Kişisel Gelişim Kursları, Danışmanlık Merkezleri, Etüt Merkezleri, Kolejler, Özel Okullar, Devlet Okulları gibi tüm eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Web Tabanlı Yönetim Programıdır.

Tüm Eğitim kurumlarında günlük iş ve işlemleri esnasında oluşan bilginin tüm paydaşlarca hızla paylaşılmasına olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

“Kurum Yönetimi, Öğretmen Yönetimi, Öğrenci Gelişimi, Veli Gözetimi” açısından tam bir bütünleşme sağlayan web tabanlı bilgi yönetim sistemidir. Dersonet üretimindeki temel amaç; tam öğrenmeyi, mutlak başarıyı, süreç yönetimini ve öz denetimi sağlamaktır.


  • Tüm detayları ile Tasarlanmış Etüt ve Ödev Takibi
  • Güçlendirilmiş Rehberlik Altyapısı
  • Dijital - Mobil Devamsızlık Takibi
  • Tüm kullanıcılar için Ajanda Altyapısı
  • Gerekli Anlarda Online Test ve Anket Uygulama İmkanı
Dersonet Nedir
Dersonet Nedir? Alternate Text

Her Öğrenci Öğrenir, Her Öğrenci Farklı Öğrenir !

Toplam Kalite Yönetiminin eğitime uyarlanmış hali TAM ÖĞRENME’dir. Tam öğrenmeye giden süreçte “Bütün Öğrenciler Öğrenebilir” etkili bir stratejidir. Diğer strateji ise “Her Öğrenci Farklı Öğrenebilir”'dir.

Bu anlayışın Eğitim Kurumuna yerleşmesi ve bütün çalışmaların bu çerçevede planlanıp gerçekleştirilmesi Toplam Kalite Yönetimi anlayışının Eğitim Kurumuna yansıması olacaktır. Dersonet'te TAM ÖĞRENME;


  • Öğrencilerin ilgi alan ve yeteneklerinin tespiti ile ilgili Rehberlik Çalışmaları
  • Süreç Odaklı Ölçme Değerlendirme Sistemi
  • Öğrencilerin ilgi alan ve yeteneklerinin Ölçme Değerlendirme sonuçları ile eşleştirilerek raporlanması
  • Öğrenci Gelişim Raporları

ile sağlanmaktadır.

Alternate Text
Anroid Mobil Uygulama Desteği
iOS Mobil Uygulama Desteği
Neden Dersoent'i Tercih Etmelisiniz?

Öne Çıkan Özellikler


Ön Muhasebe Alt Yapısı

Güçlü Ön Muhasebe Alt Yapısı

Ölçme Değerlendirme

Gerekli tüm rapor ve analizleri ile Ölçme Değerlendirme Altyapısı

Güçlü Teknik Altyapı

Hybrid Cloud altyapısı ve ölçeklenebilir donanım ve yazılım desteği

İletişim Altyapısı

Kurum-Öğretmen-Öğrenci-Veli İletişim Altyapısı