Rehberlik Envanteri Nedir?
Rehberlik Envanteri Nedir?

Rehberlik Envanter ve Anket Örnekleri


Rehberlik Envanter Formu Nedir?

Rehberlik, bireylerin yaşam ve kariyer yolculuklarında kendilerini keşfetmelerine, hedeflerini belirlemelerine ve en uygun kararları almalarına yardımcı olma sürecidir. Bireylerin ilgi, yetenek, kişilik özellikleri ve eğitim tercihleri gibi önemli faktörleri anlamak için çeşitli araçlar kullanmaktadır. Bu araçlardan biri olan rehberlik envanter formu, bireylerin potansiyellerini değerlendirmek ve kendilerini daha iyi anlamak için etkili bir yöntem sunar.

İlgi alanları, yetenekler, kişilik özellikleri, eğitim tercihleri ve kariyer hedefleri gibi konularda bireylerin doğru kararlar almasına yardımcı olmak amacıyla rehberlik envanteri kullanımı her bireyin kendini daha iyi anlaması ve en uygun yol haritasını belirlemesi için önemli bir adımdır.


Rehberlik Envanter Formu Nasıl Seçilir?

Rehberlik envanter formunun kullanımı için ilk adım, ihtiyaca uygun bir form seçmektir. Form, rehberlik hedeflerinize ve katılımcıların ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Formun açıklamalarını ve talimatlarını net bir şekilde sunarak, katılımcıların formu doğru cevaplamasını sağlamalısınız. Formun doldurulmasında gizlilik ve anonimlik prensiplerini vurgulamak önemlidir.

Formun doldurulmasının ardından, elde edilen verileri analiz ederek sonuçları değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu değerlendirme sürecinde objektif olmalı ve katılımcıların ilgi alanlarını, yeteneklerini veya diğer özelliklerini daha iyi anlamaya çalışmalısınız. Sonuçları bireylere geri bildirim olarak sunarak, onları kariyer veya eğitim hedeflerine yönlendirebilir ve destekleyebilirsiniz.


Rehberlik Envanterleri Nasıl Uygulanır

Rehberlik envanterleri genellikle soru formları veya testler şeklinde sunulur ve bireylerin belirli alanlardaki tercihlerini veya özelliklerini değerlendirmek için kullanılır.

Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere bir çok Birey Tanıma Envanteri, Web Tabanlı Dersonet Rehberlik Programında uygulanabilir halde hazırdır. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Programda yer alan başlıca Envanterler;

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki İlgi Envanteri, Problem Tarama Listesi, Burdon Dikkat Testi, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Sosyometri, Kimdir bu? Kime Göre Ben Neyim?’dir.


İlkadım Birey Tanıma Envanteri Nedir?

Ülkemizde milli eğitim programları, hızla öğrenci merkezli eğitim anlayışına uygun hale getirilmektedir. Bununla birlikte, okullarımızdaki rehberlik birimlerinin fiziksel ve niteliksel koşullarındaki yetersizlikler, pdr uzmanı öğretmenlerimizin tüm öğrencilere birey tanıma teknikleri uygulamasına imkan tanımayarak önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu durum, müfredatın öğrenci merkezli olarak yeniden geliştirilmesine rağmen, öğrencilerin yeteneklerini ve özelliklerini belirleme konusunda hala ciddi sıkıntılar yaşandığını ortaya koymaktadır.

Bu aksaklıkların giderilmesi amacıyla İLKADIM Birey Tanıma Envanteri geliştirilmiştir. Bu envanter, öğrencilerin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zeka alanlarını, öğrenme türlerini, mesleki ilgi alanlarını ve alan yeteneklerini bilimsel yöntemlerle belirleyerek, doğru yönlendirme ve tam öğrenme için gerekli tanıma sonuçlarını üretmektedir.

İlköğretim 4. sınıftan 8. sınıfa, lise 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik olarak hazırlanan bütüncül bir kağıt kalem testi olan İlkadım Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında geliştirilmiş olup öğrencilerin kendilerini daha iyi anlamalarına ve doğru yönlendirilmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu envanter, bilimsel verilere dayalı olarak öğrencilerin kişisel özelliklerini ve yeteneklerini belirlemekte ve rehberlik hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasına katkı sağlamaktadır. Öğrencilerin doğru yönlendirilmesi ve tam öğrenme sağlanması, İLKADIM Birey Tanıma Envanteri ile elde edilen tanıma sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilmektedir.

Bu envanter, öğrenci merkezli eğitim anlayışını destekleyen bir yaklaşım sunarak, her bir öğrencinin benzersiz özelliklerini ve potansiyellerini değerlendirme fırsatı sağlamaktadır. İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, rehberlik birimlerinde ve eğitim kurumlarında kullanılarak öğrencilerin doğru yönlendirilmesine ve tam öğrenmelerine katkı sağlayan önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır.


İlk Adım Rehberlik Envanterlerini İnceleyin


Rehberlik Anketleri Nelerdir?

Rehberlik Anketleri; Öğrenciler, çalışanlar, veliler veya diğer ilgili kişiler arasında kullanılabilir. Bireylerin ilgi alanlarını, yeteneklerini, hedeflerini ve ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılabilir. Bu sayede, bireylere daha iyi yönlendirme yapılabilir, doğru kararlar alabilmeleri için gereken destek sağlanabilir ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunulabilir. Dört farklı türde anketi Dersonet'te uygulayabilirsiniz.

Çalışan Memnuniyet Anketi; çalışanların (Öğretmen, Memur, Hizmetli, vb.) okul ortamı hakkındaki düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, okul ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğrenci Memnuniyet Anketi; öğrencilerin okul ortamı hakkındaki düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, okul ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Öğretmen Değerlendirme; öğrencilerin öğretmenleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, eğitim ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Veli Memnuniyet Anketi; velilerin okul ortamı hakkındaki düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek, okul ortamı hakkında ayrıntılı bir durum tespiti yapılmasına olanak sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Dersonet Programında Hangi Envanterler Değerlendirilebilir?

Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere bir çok Birey Tanıma Envanteri, Web Tabanlı Dersonet Rehberlik Programında uygulanabilir halde hazırdır. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Programda yer alan başlıca Envanterler;

İlk Adım Birey Tanıma Envanteri Satın Alın
İlk Adım Birey Tanıma Envanteri - İlkokul
İlk Adım Birey Tanıma Envanteri - Ortaokul
İlk Adım Birey Tanıma Envanteri - Lise
Envanterler Satın Alın
Öğrenci Tanıma Formu
Yaşam Pencerem Anketi
Mesleki İlgi Envanteri
Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği
Mesleki Olgunluk Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri Anketi
Sınav Kaygısı Ölçeği
Problem Tarama Listesi - Ortaokul
Problem Tarama Listesi - Lise
Kimdir Bu?
Kime Göre Ben Neyim?
Sosyometri
Burdon Dikkat Testi
Anketler Satın Alın
Öğretmen Değerlendirme Anketi
Öğrenci Memnuniyet Anketi
Veli Memnuniyet Anketi
Çalışan Memnuniyet Anketi